Ett nytt pensionsavtal för 30.000 postanställda är på väg att bli klart. Seko och Almega har förhandlat fram en överenskommelse, som i allt väsentligt är en kopia av det så kallade ITP-avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv år 2006.

På torsdag, den 12 juni, ska ITP-nämnden, som förvaltar ITP-avtalet, ge sitt godkännande till att de postanställda ansluter sig till ITP.

Det nya ITP-avtalet innebär att arbetsgivaren avsätter en viss andel av lönen procent för den anställdes pension från 25 års ålder (4,5 procent på lön upp till 30.000 kronor i månaden och 30 procent på den del av lönen som ligger ovanför denna gräns).

Pensionen blir sedan så stor som de intjänade pengarna räcker till. Detta till skillnad från det gamla ITP-avtalet, där pensionen utgjorde en viss procent av slutlönen.

I dag har de postanställda en egen variant det gamla ITP-avtalet, som kallas ITP-P (där P står för Posten). Förutom förmånsbestämda pensioner innehåller det här avtalet en relativt hög ersättning för dem som lämnar arbetslivet med sjukersättning. En knäckfråga i förhandlingarna har varit om den förmånen ska följa med in i det nya avtalet.