Den växande bemanningsbranschen kräver samarbete mellan facken, konstaterade LO-kongressen. Efter diskussion drogs riktlinjerna upp.

– Många har sagt att vi måste pröva nya arbetssätt, ja nu har vi en möjlighet, sa Maria Bosdotter från Handels, som var första ombud ut att yrka för ett bifall.

Därefter följde en lång debatt, med en rad bifallsyrkanden och berättelser som hur svårt det är värva medlemmar bland dem som är anställda hos bemanningsföretag, liksom att se till att Bemanningsavtalet följs.

Måste hända nu
– Tolv förbundsavdelningar skulle inte ha föreslagit ett pilotprojekt om allt var frid och fröjd. Det måste hända något nu! sa Bjarne Isacsson från Seko.

– Jag känner att LO-styrelsen inte vill ge oss de verktyg som vi behöver, säger Leif Andersson från Transport.

LO:s föredragande Håkan Löfgren höll med om problembilden.

– Det behövs ett starkt regionalt samarbete för att hantera problemfrågorna kring bemanning. Samarbetet måste förbättras, men det kan redan göras genom fullmakt, enligt styrelsen.

Regional företrädare
Kongressen gick däremot på motionärernas linje om att utreda former och finansiering för och ett pilotprojekt kring en regional facklig företrädare.

I riktlinjerna fastslogs också att LO ska utarbeta en gemensam policy för hur medlemmarna i bemanningsbranschen ska företrädas.

FAKTA: Vision om fler bemanningsanställda
Bemanningsavtalet tecknades för åtta år sedan och är gemensamt för LO-förbunden. Här är huvudformen fasta heltidstjänster. Nu är 1,1 procent av de anställda i Sverige anställda på bemanningsföretag. Branschens vision är att öka siffran till 3 procent de närmaste åren.