SSU-ordföranden Jytte Gutelands tal på LO-kongressen  var precis som Mona Sahlins tal i söndags ett angrepp på den borgerliga alliansregeringen. Men mycket handlade också om vikten att jobba tillsammans. Ett jobb där LO, SAP och SSU tillsammans måste rädda den svenska modellen.

– Det är bara vi som kan göra det. Vi kan inte vänta oss att Littorin kommer lyft ett finger för att värna den svenska modellen. Jag hoppas att vi kan sätta oss ned för att samtala om vad och hur vi ska göra, sa hon i sitt tal.

Att vara ung och utan bostad eller jobb var ändå två punkter som hon lade mest vikt vid. Båda två otroligt viktiga för hur Sveriges välfärd ska utvecklas, sa hon. Mats Odell fick mycket skarp kritik för regeringens bostadspolitik.

– En kristdemokrat som heter Mats och som bodde hemma väldigt länge är den som bestämmer över bostadspolitiken. Skrämmande, tyckte Jytte Guteland.

Oro för utbildningspolitiken
Precis som Mona Sahlin var Jytte Guteland oroad över regeringens utbildningspolitik. En politik som handlar om nedmontering av både komvux och den högre utbildningen.

– Moderaterna och alliansen vill ha ett samhälle som består av vi och dom. De som är sjuka och de som friska, de som har arbete och de som arbetslösa och de som är svenska och de som är invandrare. Vi tillsammans måste ta strid om de här frågorna. Det handlar om jämlikhet, sa hon och möttes av många applåder.

Tappade jobbpolitiken
Självkritiken fanns där också i talet. Hon sa att socialdemokraterna tappade initiativet om jobb-politiken vid förra valet.

– Det får aldrig hända igen. Därför kommer vi bege oss ut på unga arbetsplatser för att tala om en bra arbetsmarknadspolitik. Därför kommer vi kämpa för de som står utanför. De papperslösa. Det är viktigt att vi gör det och det är bra att ni är med, sa hon och riktade sig till kongressen.