/media/lotidningen/media/images/fackfolk/ht2007/sandra_viktor_4107.jpg
Sandra Viktor.

Alla förbund borde ha en ungdomshandläggare, sa Sandra Viktor, kongressombud för Hotell- och restaurangfacket, och talade för att en motion på temat skulle bifallas. Men LO-styrelsen var emot.

Ungdomsfrågor var i fokus under söndagsförmiddagen på LO-kongressen. Satsningar på skolinformation och bättre kontaktmöjligheter via telefon och internet har klubbats igenom.

Men det räcker inte att värva unga, de måste också vilja stanna kvar och engagera sig i facket, påminde Sandra Viktor, från Hotell- och restaurangfacket kongressen om.

Kreativa möjligheter
Hon konstaterade att ungdomsverksamheten fungerar bättre i de LO-distrikt som har ungdomshandläggare. Därför yrkade hon bifall till en motion som föreslog att en arbetsgrupp skulle hitta kreativa möjligheter och ekonomiska lösningar så att alla distrikt kan ha ungdomshandläggare. 

– Vi måste lyssna på ungdomar och ha nån som fångar upp det de vill ha och därför behövs ungdomshandläggare, sa hon.

Någon har ansvar
LO-styrelsen ansåg att även om det inte finns en speciell ungdomshandläggare i alla distrikt så utförs alltid arbetsuppgifterna och någon anställd har ansvar för ungdomsfrågorna. 

– Om kongressen fattar det här beslutet kör vi över de beslutsfattande avdelningarna i frågan om hur de ska anställa och använda sina pengar, sa Claes-Göran Enman, som förde styrelsens talan.

Ledningens linje
Kongressen gick på ledningens linje och det blir även i framtiden upp till LO-distrikten att avgöra om de ska ha särskilda ungdomshandläggare eller inte.