LO:s vikande medlemssiffror och en snabbt försämrad ekonomi ska brytas med ett nytt avgiftssystem från LO-förbunden.

Sedan 1991 har LO-förbundens avgifter till LO varit oförändrade, medan kostnaderna för verksamheten stadigt har ökat.

– Fram till förra året var förutsättningarna ändå ganska förutsägbara, säger LO:s ekonomichef Kjell Ahlberg.

– LO-förbunden har förlorat omkring 25.000 medlemmar per år i snitt på grund av strukturomvandlingen samtidigt som kostnadstrycket har ökat med inflationen.

Stora besparingar
För att klara denna utveckling har besparingarna på LO varit mycket stora sedan 2003.

– Så skedde en stor förändring efter förra valet. Under 2007 förlorade vi lika många medlemmar som under de fyra åren dessförinnan. Men vi måste ha en stabil ekonomi för att klara verksamheten, säger han.

Under 2007 räckte det inte ens med att skjuta till avkastning från LO:s egna kapital för att få verksamhet att gå runt.

Höjd grundavgift
I det nya avgiftssystemet ska grundavgiften från förbunden till LO höjas från 13:80 till 14 kronor per medlem och månad.

Den viktigaste frågan har dock varit att denna avgift på något sätt måste indexregleras så att inte LO snart hamnar i samma ekonomiska knipa igen.

Modell för index
Lösningen, enligt kongressbeslutet, blir att avgiften till LO ska följa ett genomsnitt av förbundens höjningar av sina medlemsavgifter.

Exakt vad denna följsamhet kommer att motsvara i avgift till LO blir en fråga för LO:s finanskommitté att föreslå till varje års repskapsmöte.

LO:s eget kapital ska också inflationssäkras på den summa som LO ägde vid utgången av 1999. Alla överskjutande pengar ska kunna gå till verksamheten.