/media/lotidningen/media/images/bylinebilder/analysmk.png

ANALYS. Avgiftskommitténs förslag som togs på kongressen innebär att den avgift som förbunden betalar till LO höjs från 13:80 till 14 kronor per medlem och månad.

Det är den första höjningen sedan 1991. Efter inflation har den tidigare avgiftsmodellen alltså inneburit en ständig sänkning av avgiften.

Betydligt viktigare är att denna avgift nu ska ändras varje år beroende på hur förbundens verksamhet utvecklas.

Kopplat till förbunden
Finanskommittén ska varje år göra en bedömning av hur medlemsavgifterna i snitt har ändrats inom LO-förbunden. Bedömning ska i sin tur utmynna i ett förslag till förändringar i LO-avgiften som repskapet ska klubba.

Något löfte om ständigt mer pengar till LO finns alltså inte, allt är i stället logiskt och naturligt kopplat till förbundens utveckling.

Om medlemmar försvinner blir det alltså ett precis lika stort hot mot ekonomin i framtiden som det hittills varit.

Ett kliv framåt
Ändå är detta system ett stort kliv framåt för att säkra ekonomin i LO. Att en förstärkning av förbundens verksamhet också ska resultera i en förstärkning av LO:s verksamhet är naturligt så länge förbunden anser att den är viktig. Men går förbundens verksamhet i stå innebär det också att LO:s verksamhet inte kan öka.

Att alla ställer sig bakom avgiftskommitténs förslag måste också tas som ett bevis för att den verksamhet som LO bedriver har hamnat på en nivå där ytterligare neddragningar känns för stora i jämförelse med förbundens egen verksamhet.

Läs också: artikeln "Nytt avgiftssytem i LO" 1/6 2008