Transport har varslat om strejk i tre hamnar. Strejken bryter ut den 13 juni om inte facket och arbetsgivarna Sveriges Hamnar löst maktfrågan om arbetstiden innan dess. 

Sedan i måndags gäller en blockad mot övertidsarbete, nyanställning och inhyrning av arbetskraft i alla Sveriges hamnar, och är konflikten på väg att utökas. I går, torsdag, varslade Transport om strejk i Wallhamn på Tjörn, Varberg och Stockholms hamn från den 13 juni.

– Varslet läggs för att arbetsgivarna ägnat sig åt blockadbryteri främst i Wallhamn och Varberg . Vi agerar givetvis mot ett sånt beteende, säger Per Winberg ordförande i Transport.

Facket hävdar att arbetsgivarna brutit nyanställningsblockaden genom att ta in extraarbetare och att anställda hotats till arbeta övertid. Dessutom har arbetsgivarna tolkat varslet som att deltidsanställda fortfarande får arbeta mertid, vilket facket anser är fel.

Bakgrunden till konflikten är att facket och arbetsgivarna inte lyckats komma överens om ett nytt avtal för runt 3.000 anställda i hamnarna. Det är inte lönen som är det stora problemet. Knäckfrågan gäller i stället inflytande över arbetstidens förläggning.

– Vi vill bibehålla det inflytande över arbetstiderna som vi haft i 30 år. Om arbetet ska förläggas på andra tider än mellan sju och halv fem, som avtalet anger, ska man hitta en lokal överenskommelse. Nu vill arbetsgivarna ha hela makten själva och det kan vi inte acceptera, säger Per Winberg.