Vigselakten är en manlig inkomstkälla. En gift man höjer sin lön betydligt mer än en ogift man. Men för kvinnorna rasar i stället inkomsterna efter giftermålet.

Saco har studerat par och singlar under åren 1990, 1993 och 1998. Och bilden är tydlig.

De män som var gifta dessa tre år hade en skattad inkomst som var mellan 15 och 23 procent högre än singelmännens.

Även de som bara var gifta en del av tiden följer mönstret. Inkomstförändringen har kommit efter giftermålet.

Tvärtom gäller för kvinnorna. Ett giftermål betyder lägre inkomst än singelkvinnorna när det än inföll under perioden.

– Kort sagt, män vinner och kvinnor förlorar på att bilda familj, säger förbundsekonom Håkan Regnér som tillsammans med Gunnar Isacsson gjort studien.

Arbetstider och barn
En orsak till glappet är arbetstiden, det vill säga att gifta kvinnor har kortare arbetstid och att inkomsten därför går ned, men det är inte den enda anledningen.

Inte heller spelar barn så stor roll.

– Vi kan inte se att det gör någon väsentlig skillnad om kvinnorna har barn eller inte.

Utbildningen verkar heller inte påverka. Samma mönster går igen i alla utbildningslägen.

Arbetsgivare och politik
Enligt Håkan Regnér finns inget entydigt skäl till skillnaderna.

– Det finns säkert en hel rad orsaker. Det kan vara frivilliga val, eller att inställningen hos arbetsgivaren underlättar för män och försvårar för kvinnor eller att strukturer som familjepolitik sätter stopp för kvinnorna, säger han.

Sacos ordförande Anna Ekström vill dock poängtera arbetsgivarens ansvar:

– Det intressanta med den här studien är att det kanske inte bara är barnen som orsakar inkomstskillnaderna – utan också att arbetsgivarna anser att en kvinna som gifter sig skickar signaler att hon nu kommer att ta hand om familjen, medan en man som gifter sig skickar signalen att han kan satsa på karriären för nu har han hemservicen ordnad, säger hon.

Sacostudien tar endast upp gifta par i sin jämförelse, varken samboende, särboende eller samkönade par finns med.

Ladda ner: hela rapporten från Saco (som pdf-fil)