Rörelsen är orolig över medlemstappet, så även jag. Då gäller det att stå rakryggad och inte ge efter, för sådant genomskådar vi alla.

LO-kongressen borde ha fått behandla huvudavtalet i stället för att ni självsvåldigt genomför det utan att ha frågat oss medlemmar.

Det sätt ni har valt minskar förtroendet för LO, medlemmar ser detta och så tappar vi ännu fler.

Det tryggar vägen för högerkapitalistiska krafter i landet. Nu om någonsin måste LO visa sig på bettet, så lyssna på oss arbetare, vi lider, gör det inte värre för oss.

För mig är det nästan som att vår ledning surfar på kapitalismens svallvåg, illa.

Se till och skärp er nu när ni har valt den odemokratiska vägen att bestämma över arbetarnas huvuden. Det är viktigt att förtroendet för LO stagas upp.

Så ge inte efter när ni nu möter  Svenskt Näringsliv annars riskerar tappet att fortsätta.

Alf Wiklund
Åkers Styckebruk