Många fackförbund har tecknat inkomstförsäkringar för sina medlemmar som gör att de får ut mer om de blir arbetslösa.

Två motioner föreslog att även IF Metall skulle välja den lösningen, men förslaget röstades ned utan debatt.

– Det finns både ekonomiska och ideologiska skäl att vara emot inkomstförsäkringen. Sådant ska finansieras via skattsedeln, sa Jan-Anders Lindfors, från Östra Blekinge som var den ende som talade i frågan.

Inte heller motionerna om en facklig tandvårdförsäkring gick igenom.

Däremot mötte förslaget att förbundet ska utreda möjligheterna till en billigare bilförsäkringar kongressens gillande. Förbundsstyrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att via Folksam få billigare fordonsförsäkringar.