KRÖNIKA. Biståndsminister Gunilla Carlsson rivstartade med att göra en rejäl genomgång av det bistånd som bedrivs av folkrörelserna. ”Hon vände på varje sten för att se vad hon kunde komma åt” som en organisation uttryckte det.

Därefter släpptes Riksrevisionens rapport om folkrörelsebiståndet under hösten. ”Det är en korrupt röra, High Chaparall. Man orkar inte förfalska”, ”En korruptiv miljö har spridit sig” var några av de uttalanden revisionsdirektören Staffan Ivarsson lyckades sprida kring sig.

Sen har verkligheten hunnit ifatt Ivarsson.

Sida beställde en oberoende undersökning av revisionsfirman Allegretto. Den bekräftar att det fanns mycket oreda i redovisningarna hos organisationerna i de afrikanska länder som undersöktes.

Detta är naturligtvis dåligt men det viktiga konstaterandet är detta: ”I utredningen framkommer det att i fyra projekt finns otvetydiga felaktiga kostnader till ett sammanlagt belopp av SEK 44.233, vilket motsvarar ca 1 % av de granskade beloppen”.

Ingen korruption funnen
Allegretto hittade överhuvud ingen korruption. Egentligen är detta sensationellt bra jämfört med hur företag och offentlig verksamhet fungerar i dessa länder. Det samma kan även sägas för olika typer av statligt bistånd.

Detta förskräcker inte Gina Funnemark från Riksrevisionen som i Aktuellt, efter att den nya rapporten släppts, fortsatte samma fräna linje. Magnus Lindell från Sida var mycket hovsam och frågade försiktigt om det viktigaste inte är att verksamheten trots allt genomförts.

Det är märkligt att Riksrevisionen inte förstår skillnaden mellan röra och förskingring.

Alibi för nedskärningar
Staffan Ivarsson är gammal kompis till Gunilla Carlsson från det moderata riksdagskansliet och verkar mycket förtjust i att döma ut folkrörelsebiståndet. Gunilla Carlsson verkade lika glatt ta till sig hans uttalanden.

Det gav henne ett alibi för att skära i verksamheten. I stället ska nu bistånd gå till exportkrediter och annat stöd till svenska företag.
Bistånd till Sverige verkar vara den nya linjen från kompisgänget i Rosenbad.

Hur kunde de andra  allianspartierna släppa ifrån sig biståndet till moderaterna, det enda biståndsnegativa partiet? Hur kan fp och kd fortsätta att vara så eftergivna?

Carlsson är nu ute efter att lägga en egeninsats på frivilligorganisationerna som hotar att knäcka dem.

Kampanj krävs
Folkrörelsebiståndet har direkt kontakt och kunskap om verkligheten på plats, och har dessutom ett brett nätverk i Sverige av engagerade och kunniga människor som ökar biståndsviljan.

Detta känns hotfullt för nyhögern.

Det är svårt att se Riksrevisionens och Carlssons handlande på ett annat sätt. Nu krävs det för att rädda folkrörelsebiståndet en sannskyldig kampanj från alla oss som sett vad det betyder i verkligheten.

Lennart Kjörling
Författare och biståndsarbetare
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören