Internationella metall­federationen representerar 25 miljoner arbetare över hela världen. Men det finns ytterligare 40 miljoner som generalsekreteraren Marcello Malentacchi vill nå.

Han berättade att han är missnöjd med anslutningen när han uppträdde vid IF Metalls globala konferens, som var upptakten till det svenska fackets kongress.

Internationella Metallarbetarfederationen (IMF) tecknar globala ramavtal med multinationella företag över hela världen. Det finns i dag 18 ramavtal som innebär att bolagen bekräftar att de följer grundläggande fackliga rättig­heter.

I Norden, USA och Japan finns bara ett bolag som tecknat avtal med IMF, svenska kullagerföretaget SKF.

– De flesta avtalen finns med tyska bolag, men också franska, italienska, belgiska är med bland de 18. Jag upplever det som ett stort misslyckande att bara ett svenskt bolag har skrivit på avtalet, säger Marcello Malentacchi, fackligt skolad på Volvo i Göte­borg.

Förnyelse
I ramavtalen ingår också bestämmelser om vad som gäller underleverantörer. Därför är det betydligt fler som omfattas än siffrorna på papperet antyder, enligt Marcello Malentacchi.

I tre länder, Brasilien, Sydafrika och Sydkorea, har facken lyckats bygga upp demokratiska organisationer efter att ha varit styrda av hårda diktaturer.

De har förnyat sig på ett sätt som fler borde lära av, säger Marcello Malentacchi.

Få investeringar
Silumko Nondwangu, generalsekreterare i NUMSA, metallfacket som tillhör Cosatu (sydafrikanska LO), anser att globaliseringen inneburit ett utnyttjande av afrikanerna och deras råvarutillgångar, med undantag för Sydafrika.

Investeringar görs bara till en mindre del i Afrika samtidigt som västvärlden sätter upp gränshinder för afrikanernas jordbruksprodukter.

Han vädjade också om stöd för facken i Zimbabwe. Cosatu har kritiserat ANC-regeringen för att inte ta i hårdare mot Robert Mugabe.

Läs också: mer om IMF på deras hemsida