/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/v_siäkälä_2008.jpg
Veli-Pekka Säikkälä.

Det blir Veli-Pekka Säikkälä som tar över den tunga posten som IF Metalls avtalssekreterare. Men vägen dit har kantats av strider inom förbundet.

IF Metalls kongress beslutade i dag, onsdag, att Veli-Pekka Säikkälä tar över som avtalssekreterare efter Anders Tiderman som går i pension.

Två personer nominerades till posten som avtalssekreterare.

Den ena var Veli-Pekka Säikkälä, chef för förhandlingsenheten. Han föreslogs av valberedningen.

Den andra kandidaten var Tommy Thunberg, förhandlingsombudsman på förbundskontoret. Han nominerades av 25 avdelningar inom IF Metall.

Debatten om vem det skulle bli hettade  till på förbundets kongress. 32 talare förde fram sina argument och kongressledningen beslutade att omröstningen skulle vara sluten i stället för att som vanligt ske med handuppräckning.

Då rösterna var räknade stod det klart att Veli-Pekka Säikkälä fick 177 röster, medan Tommy Thunberg fick 141.

Liknande åsikter

Kandidaterna delar i mångt och mycket liknande uppfattningar om sakfrågorna. Ingen av dem förespråkar jämställdhetspott. Båda värnar om avtalssamarbetet inom LO. Båda kandidaterna vill lägga stora ansträngningar på att få samordningen med både LO och Facken inom industrin att fungera.

En skillnad är dock att Tommy Thunberg lyfter fram nya prioritering av arbetsmiljön och det goda arbetet.

Diskussioner om demokrati
Att två kandidater lanserats som kandidater till den viktiga posten som avtalssekreterare har gett upphov till diskussioner om hur demokratin i förbundet fungerar.

Några veckor innan kongressen stod det klart att förhandlingsombudsmännen på IF Metalls förhandlingsavdelning skickat runt en lista till stöd för Veli-Pekka Säikkälä. Listan visades sedan upp för Tommy Thunberg.

Det fick många inom IF Metall att reagera.

– En skymf mot förbundets interna demokrati! utbrast Bert Johansson, klubbordförande vid SSAB i Luleå, då han fick höra talas om listan.

Bert Johansson sa att var och en får ha sin personliga åsikt men att anställda ombudsmän på förhandlingsavdelningen inte har med valet av avtalssekreterare att göra.

– Det valet gör kongressen, och det ska ske utan påtryckningar, betonade han.

Anklagelser om smutskastning
Flera ryckte dock ut till försvar för valberedningens kandidat, Veli-Pekka Säikkälä.

Paul Åkerlund, ordförande SAAB Automobiles Verkstadsklubb Trollhättan, och Mats Eriksson, ordförande Volvo Aero Verkstadsklubb Trollhättan, är två sådana.

De vände sig mot den smutskastning och ryktesspridning som de ansett skett av Veli-Pekka Säikkälä runt om i landet.

Läs också: artikeln "En skymf mot demokratin" 28/4 2008
Läs också: artikeln "Valberedningen föreslår Säikkälä" 19/3 2008
Läs också: artikeln ”Uppstickaren vill lyfta maktfrågor”, 25/1 2008
Läs också: artikeln: ”Ledningens kandidat utmanas”, 7/1 2008

Erik Larsson
08-796 26 35
Skriv ett e-postbrev till reportern