LO:s styrelses enhälliga beslut att inleda förhandlingarna om ett nytt huvudavtal får hård kritik från flera tunga förbund.
– Det är som att öppna Pandoras ask, man vet inte vad det här kommer att leda till, säger Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef.

LO:s styrelse borde inte ha beslutat att inleda förhandlingar om ett nytt huvudavtal i måndags. Det anser flera LO-förbund som LO-Tidningen varit i kontakt med. De tycker att LO-kongressen i början av juni borde ha fått yttra sig innan beslutet togs.

– Det här är kanske det största som händer på arbetsmarknaden det här århundradet. Det är osnyggt och respektlöst mot kongressen att beslutet redan är taget, säger Per Winberg, ordförande för Transport.

Även byggfacken ville vänta till efter LO-kongressen. Hans Tilly, ordförande för Byggnads, säger att de ursprungliga planerna var att låta kongressen få säga sitt, och han beklagar att det inte blev så.

– Det finns alltid frågetecken när något ruschas fram. Man undrar ju varför det blev så bråttom plötsligt, säger han.

Svårt att smälta
Att det skulle bli förhandlingar var inte heller självklart. Svenskt Näringslivs krav på att begränsa konfliktmöjligheterna är svårt att smälta för fackförbunden.

– Vi har haft omfattande interna diskussioner om det här. Det finns en oro för vad som kommer ur förhandlingar där strejkrätt och sympatiåtgärder ska diskuteras, säger Hans Tilly.

Den oron delar även Elektrikerna. Att det inte är den lagstadgade strejkrätten som ska diskuteras utan tillämpningen av den, lugnar inte Ronny Wenngren, Elektrikernas förhandlingschef.

– Vi kan inte acceptera inskränkningar på nåt vis. Vi ska inte gå med på att det införs regler som försämrar våra möjligheter att förhandla, säger han.

Stora risker
Ronny Wenngren tycker att riskerna med förhandlingarna är så stora att LO inte ens borde ha diskuterat Svenskt Näringslivs inbjudan. Han säger att många delar hans oror, trots att förbundet beslutat att rösta ja till förhandlingarna.

– Hade Elektrikerna kunnat välja att stå utan för ett nytt huvudavtal hade vi kanske gjort det, men i LO-styrelsen måste vi se till vad som är bäst för alla.

Dålig information
Per Winberg på Transport är inte negativ till själva förhandlingarna, men han tycker att facket borde vägra att diskutera begränsningar av konfliktåtgärder. Han tycker också att LO-förbunden fått för lite information från LO-ledningen inför beslutet att gå in i förhandlingarna.

– Det har varit väldigt knapphändigt, Öppenheten om samtalen som förts sedan i höstas har inte varit vad vi önskat från förbunden. Jag hoppas verkligen att det blir bättre framöver, säger han. 

Sakfrågor återstår
Erland Olauson, LO:s avtalssekreterare, har svårt att förstå kritiken. Förbunden har fått löpande information sedan samtalen med Svenskt Näringsliv och PTK inleddes i höstat, säger han.

Han tycker inte heller att kongressen blivit överspelad för beslutet om förhandlingarna fattats av LO-styrelsen.

– Vi tog inte ställning till sakfrågorna i LO-styrelsen utan vi tog ställning till vilka frågor vi är beredda att diskutera. Hur man sedan ska ställa sig i de olika sakfrågorna måste man besluta längre fram. De besluten kommer bland annat att grunda sig på vad LO-kongressen säger i de olika frågorna, säger han.

FAKTA: Myten om Pandoras ask
Pandoras ask är, enligt den grekiska myten, vackra och listiga Pandoras förseglade förråd med alla slags lidanden. Då hon nyfiket öppnade asken spred sig sjukdomar och olyckor över jorden.
Källa: Nationalencyklopedin