Nu verkar alla partier ha fått upp ögonen för pensionärernas försämrade villkor. Det gäller åtminstone de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna, de som brukar kallas fattigpensionärerna. Kan det tolkas som att ekonomiska förbättringar (högre pension) bara är en tidsfråga, eftersom alla ju är överens?

Tyvärr försvåras budskapen av en förvirrande sifferexercis. Från oppositionen finns ett klart bud. Socialdemokraterna vill förbättra alla pensionärers ekonomi med en skattesänkning på 2.000 kronor per år, vilket blir 167 per månad för år 2009. Ett magert bud, som knappast kommer att förändra situationen nämnvärt för de flesta pensionärerna.

Den borgerliga alliansens budgivning är en så länge oklar. En del besked har dock givits. I vårens budgetproposition står det uttryckligt att fattigpensionärerna ska gynnas. Därefter har den borgerliga alliansen skrivit att de ska höja pensionerna med 4.000 i år och med 8.000 kronor år 2009. Budet är svårt att bedöma.

Tusenlapp mer
Ingår den årliga uppräkningen av pensionerna i höjningen och kommer höjningen att ha en fördelningspolitisk profil (med tanke på vad som har sagts om fattigpensionärerna)? Resultatet blir en genomsnittlig höjning på totalt 1.000 kronor mer i månaden år 2009.

Nu har folkpartiet (som ingår i alliansen) meddelat att de vill höja pensionen med 200 i månaden, vilket blir 2 400 på ett år.
Men vänta nu, alliansen vill ju höja 1.000 kronor i månaden, vart tar då folkpartiets 200 i månaden vägen? Någon som vet? Är det arvode till mäklaren som sköter budgivningen?

Ovärdigt
Förbättringar för de ekonomiskt mest utsatta pensionärerna är en alldeles för viktig fråga för att utsättas för politiskt budgivning. Det är ovärdigt att schackra om småsmulor för fattigpensionärerna. De över 800.000 pensionärer, som lever på garantipension, som i dag uppgår till maximalt 7.278 kronor per månad för en ensamstående pensionär (företrädesvis kvinnor över 75 år), väntar på besked. Är det den som bjuder mest som vinner?

Av vad som har framkommit de senaste veckorna, så finns viljan hos partierna. Samla ihop er, pensionärerna väntar!

Sam Sandberg
Förbundsord, SKPF
Svenska kommunalpensionärernas förbund med över 146.000 medlemmar