Efter intensiva samtal under vintern och våren är Svenskt Näringsliv, LO och PTK redo att
inleda förhandlingar om ett nytt huvudavtal.

– Jag hoppas och tror att vi den 5 maj kan fatta beslut om att gå vidare i den här processen, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.

Redan i morgon, fredag, väntas Svenskt Näringslivs styrelse säga ja till förhandlingar om det nya huvudavtalet. Och Privattjänstemnnakartellen, (PTK) gav sina förhandlare klartecken redan i måndags.

Ett steg på vägen
Att övergå från samtal till förhandlingar är ytterligare ett steg på vägen mot en uppgörelse och en tydlig signal om att de tre samtalsledarna, Erland Olauson, LO, Lars-Bonny Ramstedt, PTK och Jan-Peter Duker, Svenskt Näringsliv ser möjligheter att nå en uppgörelse.

Exakt hur långt samtalen nått och vilka konfliktpunkter som identifierats och var parterna ser möjligheter till gemensamma lösningar vill ingen kommentera i dagsläget. Inom LO ska läget analyseras och diskuteras på styrelsemötet den 5 maj då det förväntade beslutet fattas.

– Jag tror att styrelsen säger ja till att inleda förhandlingar. Tilltron till förhandlade lösningar innebär att vi måste pröva den här vägen i botten, säger Wanja Lundby-Wedin som är optimistisk inför fortsättningen.

Svåra frågor kvarstår
Detta  trots att en rad svåra frågor ska avhandlas  där positionerna på förhand är väl kända och på papperet svåra att förena. Där finns konfliktregler eller procedurfrågor kring förhandlingar, men också lagen om anställningsskydd och anställningsformer.

– Ja, säger hon. Samtalen har så här långt visat på en ömsesidig ambition att vilja lösa gemensamma problem. Det är verkligen inte så att det enbart är arbetsgivarnas önskelista som ligger på bordet. Också våra viktigaste frågor finns på dagordningen och samtalen har visat att ingen part driver ultimativa krav.