Det ena EU-landet efter det andra röstar för en ratifikation av det nya Lissabonfördraget. I går, onsdag, fick fördraget ja i Portugal, och i dag i både Tyskland och Danmark.

Lissabonfördraget är främst ett regelverk för hur beslutsgången inom EU ska göras enklare.

Fler beslut ska tas inom EU i stället för i de nationella parlamenten och i den svenska debatten har fördraget ofta kopplats till krav på inskriven arbetsrätt, strejkrätt och anställningsskydd.

I EU:s största land Tyskland ska också parlamentets överhus säga sitt innan ratificeringen är helt klar. Det sker den 23 maj. Men representanterna för delstaterna lär inte ha någon annan uppfattning än ledamöterna i Bundestag.

Också Danmarks Folketing har röstat i dag. En stor majoritet följde regeringens linje och röstade ja till en ratifikation.

Portugal sa ja i går och därmed har tolv länder, om också Tyskland
räknas in, ratificerat det nya fördraget.

Sveriges riksdag ska rösta i höst. Än så länge är det endast Irland som ska folkomrösta, något som sker den 12 juni.

EU-kommissionen hoppas att alla 27 länder är klara innan årets slut så att det nya fördraget kan börja gälla den 1 januari 2009.

FAKTA: De har ratificerat det nya fördraget
Österrike, Bulgarien, Frankrike, Ungern, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Danmark och Tyskland (helt klart när överhuset har sagt sitt).