/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/v_montero_1708.jpg
–Många vet inte ens om att vi finns, men det bli ändring på det. Jag tänker sätta Fai på kartan igen, säger ordföranden Victor Montero.
Foto: Anna Wahlström-.

Nätverket slopas och nya föreningar byggs upp. En ny organisation ska ge Fackligt aktiva invandrare en nytändning och en given plats i den fackliga debatten.

Det är fortfarande ont om utlandsfödda i fackförbundens ledningar. Även bland de förtroendevalda på lokal nivå är invandrare underrepresenterade, och det är en av sakerna som Fackligt aktiva invandrare (Fai) vill ändra på.

– Målet är att varje klubb och lokalavdelning ska ha en Fai-representant, säger Victor Montero som är föreningens ordförande.

Nätverket Fackligt aktiva invandrare har funnits sedan 1997 och ett av målen är att stärka invandrarrepresentationen i facket. Fai kan också stötta såväl fackförbund som enskilda medlemmar i frågor som rör diskriminering och integration.

– Vi är ingen facklig organisation utan en parallell organisation som samverkar med facket. Vi kan inte representera våra medlemmar, men vi kan prata med deras fackliga företrädare och ge råd i hur de ska hantera till exempel diskrimineringsärenden, säger Victor Montero.

Blåslampa på facket
Han lägger till att en av Fais uppgifter är att vara en blåslampa i baken på fackförbunden så att de tar tag i frågor som rör invandrare på arbetsmarknaden och på de enskilda arbetsplatserna.

De senaste åren har det varit ganska tyst om Fai. Men på organisationens årsmöte nyligen beslutades att det gamla nätverket ska slopas och att Fai i stället ska bilda lokala föreningar under en centralorganisation.

Med föreningar blir det mer struktur och ordning. Årsmöten kommer att hållas och medlemsregister ska byggas upp.

– Jag tänker sätta Fai på kartan igen. Nu är det många som inte ens vet om att vi finns, men det ska det bli ändring på, säger Victor Montero.

Möten på internet
Ett första uppdrag blir att ordna pengar så att föreningen kan skaffa en lokal. Det senaste året har Fai inte haft några inkomster alls. Och årsmötet beslutade att styrelsen ska hålla möten på internet, eftersom det inte ens finns pengar till tågbiljetterna.

– Det är ett problem som vi måste lösa. Vi måste visa upp oss och berätta vad vi gör, och söka samarbeten med LO, TCO, Saco och fackförbunden, säger Victor Montero.

FAKTA: Fai
Fai är en politiskt oberoende organisation med runt 15 lokalföreningar. Medlemmarna, både invandrare och svenskfödda, tillhör förbund i LO, TCO och Saco. Fai verkar för ökad invandrarrepresentation i fack och övriga samhället.