I riksdagen talar moderaterna om kollektivtrafikens förträfflighet och vikten av att så många som möjligt ska resa klimatsmart. Men i Stockholms läns landsting höjer de i stället biljettpriset med över 11 procent!

Du som har månadskort får betala över 800 kronor mer per år.  Du som ska på bio från exempelvis Flemingsberg får betala 120 kronor för pendeltåget tur och retur! Det är tre gånger så mycket som när socialdemokraterna styrde landstinget!
Moderaterna försöker bluffa sig ur sin prishöjning och kallar det för en ”miljardsatsning”. Bara för att det blir dyrare att resa blir det inte bättre.
Det sägs att kollektivresenärerna i Stockholm avsätter en vecka per år i väntan på försenade tåg.
Vi socialdemokrater  vill satsa på kvalitet i kollektivtrafiken, ha låga priser på SL-kortet och återinföra ”Selman” för enstaka resor. Kollektivtrafiken ska gå rätt och tätt, och det ska vara snyggt och tryggt på bussar, tåg och stationer. Då får vi fler att resa kollektivt. Då reser fler klimatsmart.

Christina Axelsson
Riksdagsledamot (s)