Högskoleverket konstaterar i en rapport att var tredje lärarutbildning inte håller måttet. De blivande lärarna kan för lite och vet inte hur de ska lära ut det lilla de lärt sig.

Skolornas tillgång till väl utbildade lärare är ett problem. I de privatägda friskolorna är så många som 60 procent av alla lärare obehöriga. Varför ägnar inte skolministern sin kraft åt detta verkliga problem istället för att tramsa om betyg på lågstadiet?