/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/l_liljeback_1508.jpg
Lena Liljebäck ska vikariera som generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Det blir stabschefen Lena Liljebäck som får vikariera som chef för Arbetsförmedlingen tills Bo Bylunds efterträdare är utsedd.

Lena Liljebäck har varit stabschef på Arbetsförmedlingen sedan årsskiftet, och innan dess har hon varit länsarbetsdirektör på länsarbetsnämnden i Jämtlands län, Västerbottens län samt Norrbottens län.

Lång erfarenhet
– Lena Liljebäck är med sin långa erfarenhet och sin stora kunskap av arbetsmarknadspolitik en bra vikarierande myndighetschef, kommenterar arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i ett pressmeddelande.

Regeringen har i dag också utsett Bo Bylund till generaldirektör i regeringskansliet, och enligt pressmeddelandet pågår samtal mellan regeringen och Bo Bylund för att komma överens om hans kommande uppdrag.

Ny chef ska rekryteras
Rekryteringsprocessen av ny generaldirektör ska inledas snarast. Lena Liljebäck kommer att tjänstgöra som vikarierande myndighetschef tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör anställs.

Bo Bylund fick sparken från sin tjänst som generaldirektör för Arbetsförmedlingen förra torsdagen.