I fortsättningen kan Försäkringskassan inte utan vidare tvinga sjukskrivna att ta andra ”lättare” jobb. En kvinna, som nekats sjukersättning och uppmanats söka arbete, vann i går, tisdag, i Regeringsrätten.

Fallet handlar om en kvinna i 60-årsåldern från södra Sverige som varit sjukskriven i flera år. Enligt läkarintygen är hon för sjuk för att arbeta men Försäkringskassan ansåg att hon skulle kunna ta ett annat lättare arbete, kanske till och med på heltid.

Försäkringskassan ansåg att kvinnan skulle söka ett ”normalt förekommande arbete”. Försäkringskassan fick rätt i länsrätten i sin tolkning, men förlorade i kammarrätten. Och i går, tisdag, slog Regeringsrätten fast den domen.

Enligt tolkningen från Regeringsrätten innebär ett ”normalt förekommande arbete” ett arbete med fulla prestationskrav och ringa eller ingen anpassning. Och därmed har kvinnan rätt till fortsatt sjukersättning.

LO har följt processen i Regeringsrätten. Ellen Nygren är ombudsman på LO:

– Det här ger en signal om att det måste finnas en verklighetsförankring i kassans beslut, säger hon till Sveriges Televisions Rapport.