Arbetskraften från Östeuropa har i första hand sökt sig till Norge efter utvidgningen av EU. Tio gånger fler arbetstagare har kommit dit jämfört med till Sverige.

I förhållande till folkmängden har arbetstagarna från främst Polen och de baltiska länderna sökt sig till Norge, men också Island. Fler har också sökt sig till Danmark och till Finland än till Sverige.

Sverige var det enda land som inte införde övergångsbestämmelser när EU utvidgades österut i maj 2004.

– Men det har inte haft någon betydelse för arbetskraftens rörlighet, säger Line Eldring, forskare på norska institutet Fafo, en av två författare bakom rapporten Arbetskraftens rörlighet från de nya EU-länderna till Norden.

Rapporten diskuterades på ett seminarium ordnat av Nordiska ministerrådet i dag, tisdag.

De nordiska länderna har gett 150.000 arbetstillstånd till östarbetare i sedan EU utvidgades. Ytterligare 75.000 har fått förnyade tillstånd. Därtill kommer företag och oregistrerade arbetstagare som inte behövt arbetstillstånd. De kan i vissa branscher vara lika många dem som fått tillstånd.

Ingen turism
– Men farhågorna för social turism var överdrivna. I Norge finns visserligen tecken på att fler använder sig av sina sociala rättigheter och söker barnbidrag. Men de är fortfarande få, säger Line Eldring.

Arbetskraftens rörlighet från de nya EU-länderna har främst haft positiva effekter. Den har betytt högre tillväxt, lägre ökning av priser, kostnader och räntor än vad som annars skulle ha blivit i en högkonjunktur.

Men rörligheten har också gjort att antalet låglönejobb ökat. Främst på grund av att fler utländska företag med egen arbetskraft har sökt sig till Norden, enligt forskningsrapporten från Fafo.

Höga löner
I första hand är det höga löner som får arbetstagare att röra på sig. En orsak till att färre sökt sig till Sverige kan vara att lönerna är lägre än i länder som Norge och Danmark.

– Strömmen av arbetssökande från Polen och de baltiska staterna har ännu inte stannat av trots att deras egna länder nu börjar visa tecken på arbetskraftsbrist. Det visar att de högre lönenivåerna i Norden har stor betydelse, säger Line Eldring.

Även om arbetsmigrationen från de nya medlemsländerna är kortsiktig så bosätter sig allt fler varaktigt sig i de nordiska länderna. I Norge är polacker och balter den största invandringsgruppen.