Den moderate invandrarministern Tobias Billström har fått miljöpartiets stöd för att låta arbetsgivarna på egna villkor importera arbetskraft från tredje världen.

Förslaget är dessutom utformat så att gränsen mellan arbetskraftsinvandring och asylsökande suddas ut.

Miljöpartiets flört med den politiska högern lär inte stärka deras trovärdighet bland fackligt aktiva.