Facken i Sverige är upprörda över Rüffertdomen i EU:s domstol.

– Det är hårresande att EU:s domstol uppfattar EU-rätten som överställd ILO-konventioner. Tio EU-länder har skrivit under konventionen om offentlig upphandling. Ska den bara gälla utvecklingsländer i framtiden, säger Erland Olauson till LO-Tidningen.

Är detta linjen EU ska ha i förhållande till ILO:s konvention om mänskliga rättigheter? frågar han sig. Samtidigt konstaterar han att den nya domen ligger i linje med EU:s domstolsutslag när det gäller svenska Lavalmålet.

Rüffertdomens slutsats är att myndigheter inte får kräva av företag att betala den lön som anges i ett lokalt kollektivavtal som bara gäller vid offentlig upphandling och inte vid en privat.

Domstolen hänvisar till att det i Tyskland finns en allmängiltigförklarad minimilön i ett nationellt byggavtal.

Polska arbetare
I det aktuella fallet handlar det om ett byggföretag i delstaten Niedersachsen som förlorade kontrakten när det uppdagades att de polska arbetarna hos en underentreprenör inte ens fick hälften av den lön som angavs i det lokala kollektivavtalet.

I FN-organet ILO:s konvention 94 om offentlig upphandling är myndigheter skyldiga att kräva att kollektivavtalsenliga förmåner som finns på platsen ska följas.

Domen från EU:s domstol underkänner därmed, anser Erland Olauson, innehållet i en ILO-konvention som tio EU-länder ratificerat. Sverige har inte ratificerat konventionen och kommer inte heller att göra det, enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Inte heller Tyskland har skrivit på konventionen.

Tilly orolig
– Jag är orolig för arbetstagarnas trygghet, säger Byggnads ordförande Hans Tilly till TT. Det man säger i domstolen är att företagens fria rörlighet går före arbetstagarnas trygghet.

TCO:s ordförande Sture Nordh tycker att domen visar att EU:s direktiv på området måste ändras.

"Domstolen väljer än en gång att tolka Utstationeringsdirektivet på ett sätt som strider mot vad de europeiska lagstiftarna avsåg då direktivet kom till. Avsikten då var att skydda arbetstagare mot social dumpning samtidigt som effektiva nationella modeller för att reglera arbetsmarknaden respekterades", kommenterar Nordh i ett pressmeddelande.

Läs också: ” Domstolen gick på företagets linje”, 3/4 2008
Läs också: artikeln ” Facklig oro efter Rüffert”, 3/4 2008
Ladda ner: hela EU-domen (word-fil)