Maud Olofsson säger nu att bensinbolagen måste ta samhällsansvar så att det finns bensinmackar i hela glesbygden. Många mackar kommer att stängas, främst i glesbygden, de kommande åren.

På frågan om hon tycker att oljebolagen också har ett samhällsansvar, svarar hon: ”Naturligtvis, har de också ett samhällsansvar eftersom de verkar i ett samhälle.”

Hennes partikamrat, infrastrukturminister Åsa Torstensson, tycker att telebolagen också ska ta samhällsansvar när det gäller den fasta telefonin i glesbygden.

Först driver man en politik som går ut på att allt som ägs gemensamt ska säljas ut på marknaden, vilket gör att man tappar demokratiskt inflytande och kontroll. I nästa steg kräver man att marknaden, som inte vill annat än att hitta russinen i kakan, ska ta ett samhällsansvar.

Trots vallöften om att hela landet ska få leva höjer de skatten på drivmedel och inför extra trafikförsäkringsavgift, som knappast underlättar för oss som bor utanför storstäderna. Antingen så äger vi och kontrollerar viktiga infrastrukturer tillsammans eller så låter vi marknaden sköta det och tar konsekvenserna.

Eva i Insjön