Klädföretagens ansvar för hur kläderna tillverkas har debatterats sedan slutet av 1990-talet. Mycket har hänt, men det finns fortfarande stora problem, enligt nätverket Rena kläder som har gjort rapportern Blir det bättre?
 
Cecilia Kennberg, på Rena kläder, säger att det inte finns något enkelt svar på frågan i rapportens titel.

– Det finns lite ljusglimtar framförallt när det gäller barnarbete, hälsa och säkerhet. Men på andra områden har det inte hänt särskilt mycket.

Svårkollat
De områden där utvecklingen gått framåt är de som är lätta att kontrollera. Genom att klädföretagen besöker fabrikerna där deras varor tillverkas kan de att upptäcka barnarbete och brister i arbetsmiljön.

När det gäller de anställdas rätt att organisera sig fackligt är det svårare för utländska företag att kontrollera. Även arbetstider och löner är svåra att hålla koll på genom enstaka besök, och det är områden där har det inte skett särskilt mycket på tio år, enligt rapporten.

– Där behövs nya metoder för att komma tillrätta med problemen. Ett sätt vi ser hoppfullt på är att få till fler globala ramavtal i framtiden, säger Cecilia Kennberg.

Snacka mera
Ett annat viktigt sätt att få bättre villkor för arbetarna i klädindustrin är att konsumenterna ställer krav.

– Fråga när du köper kläder hur och var de har tillverkats och under vilka förhållanden. Sedan räcker det långt med att vara en vanlig medmänniska och prata om sånt här i fikarummet. Prata om att det alltid är någon som tillverkat det vi köper. 

FAKTA: Rena kläder över hela världen
Rena kläder, eller Clean Clothes Campaign, är ett nätverk av solidaritets-, kvinno-, ungdoms- och fackliga organisationer. Sammanlagt ingår över 300 organisationer från hela världen i nätverket. Syftet är att förbättra villkoren för dem som syr våra kläder och skor. I Sverige drivs nätverket av tio organisationer, bland andra IF Metall, Handels, SKTF och LO-TCO Biståndsnämnd.
Faktakälla: Rena kläder

Fotnot: Globala ramavtal är ett slags internationellt kollektivavtal där grundläggande regler slås fast. Avtalen tecknas mellan multinationella företag och internationella fackliga organisationer.

Ladda ner: hela rapporten på organisationen Rena kläders hemsida