Regeringen och miljöpartiet vill underlätta för personer från länder utanför EU att få anställning i Sverige.

 – Alla branscher ska ges möjligheter att rekrytera den arbetskraft som behövs, säger migrationsminister Tobias Billström (m) till LO-Tidningen.

– Fram tills nu har den enda vägen in i vårt land varit som asylsökande. Den tidigare politiken har varit allt för enkelspårig, säger han. 

Enligt den lagrådsremiss som regeringen och miljöpartiet kommit överens om ska det i högre utsträckning vara upp till arbetsgivaren att bedöma behovet av arbetskraft.

En svensk arbetsgivare ska kunna ge erbjudande om anställning till personer utanför EU efter att tjänsten utannonserats inom EU/EES och Schweiz. Dessa personer ska då kunna få ett uppehålls- eller arbetstillstånd.

– Arbetsförmedlingen ska inte längre i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig. Det är arbetsgivarens bedömning av sitt behov som ska vara avgörande, säger Tobias Billström.

Enklare att få visum
Det blir även enklare att få visum för att gå på anställningsintervjuer i Sverige. Om den sökande erbjuds jobbet efteråt behöver han eller hon inte återvända hem för att söka uppehålls- och arbetstillstånd. Dessutom förlängs tidsgränserna både för uppehålls- och arbetstillstånd.

Först beviljas ett tillstånd för som längst två år. Därefter kan det förlängas ytterligare två år. När fyra år har gått kan personen få ett permanent uppehållstillstånd.

– Det här är inget gästarbetssyfte där människor saknar möjligheter att bli svenska medborgare och hamnar i utanförskap, säger Mikaela Valtersson, miljöpartiets gruppledare i riksdagen.

Enligt lagrådsremissen ska anställningsvillkoren hålla rådande kollektivavtalsstandard eller praxis inom yrket. Fackförbunden ska ges möjligheter att kontrollera att så är fallet. 

– Tillståndet omprövas efter två år. Det ger även en ökad möjlighet för individen att sätta igång en civilrättslig process mot arbetsgivaren om det skulle vara så att lön och arbetsförhållanden inte är i linje med rådande kollektivavtal, säger Mikaela Valtersson.

Ska kunna söka tillstånd från Sverige
Asylsökande som har hunnit etablera sig på den svenska arbetsmarknaden kan under vissa förutsättningar kunna söka arbetstillstånd direkt från Sverige –  även om de fått avslag på sin asylansökan.

– Tidigare har de tvingats åka hem för att ansöka om arbetstillstånd, trots att de har kunnat försörja sig i Sverige, säger Mikaela Valtersson.

De nya reglerna kommer dock inte att omfatta de papperslösa personer som redan befinner sig i Sverige.

– Nej, men samtidigt är det en stor möjlighet för dem som fått avslag på sina asylansökningar att veta att de kan åka tillbaka till sina hemländer och komma tillbaka till Sverige på ett legalt sätt, om de har en arbetsgivare och ett jobb som väntar på dem i Sverige. Den möjligheten har inte funnits tidigare, säger Mikaela Valtersson.

Nöjd med överenskommelsen
Hon känner sig nöjd med uppgörelsen, trots att miljöpartiet är fortsatt kritiskt till andra delar av regeringens invandringspolitik.

– Att vi har en sådan bred överenskommelse i just den här frågan gör att det blir en trygg och långsiktig lösning, säger Mikaela Valtersson.

Regeringens plan är att de nya reglerna ska börja gälla från och med den 15 december i år.