Kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning på komvux och yrkesutbildningar på folkhögskolor kan nästa år enas i en ny skolform: yrkeshögskolan. I dag, tisdag, lämnade regeringens utredare sitt förslag till en ny högskoleform.

Yrkeshögskolan ska fungera som ett gemensamt ramverk men utbildningarna ska fortfarande anordnas av olika aktörer, så som folkhögskolor, kommuner och privata företag.

– Yrkeshögskolan blir som ett paraply med gemensamma regler för kvalitetssäkring, säger Anders Franzén, regeringens utredare.

Kvalitet
För att utbildningar ska få bli en del av yrkeshögskolan måste de uppfylla en rad kvalitetskriterier. De ska bland annat ha relevans för arbetsmarknaden, tydlig arbetslivsanknytning och erbjuda flexibelt lärande som går att kombinera med arbete.

– Yrkeshögskolan kan ses som en kvalitetsmärkning, en kravmärkning för utbildningar. Om en utbildning finns inom yrkeshögskolan ger det trygghet för deltagarna och för de framtida arbetsgivarna om att den håller en viss kvalitet, säger Anders Franzén.

Gratis
Yrkeshögskolans utbildningar ska vara avgiftsfria och ge de studerande rätt till studiemedel. Alla som avslutat en gymnasieutbildning med godkända betyg ska vara behöriga att söka utbildningarna. Yrkeshögskolan blir därmed ett alternativ till högskolan för alla som gått en praktisk gymnasieutbildning och för dem som redan är yrkesverksamma.

– Det är viktigt att vi erbjuder möjlighet till fortsatt utveckling, utbildning och fördjupning för alla som inte upplever högskolan som intressant och relevant, säger Anders Franzén.

En ny myndighet ska bildas för yrkeshögskolan, och ersätta dagens KY-myndighet. Myndigheten ska sköta tillsynen av utbildningarna och säkra kvaliteten genom uppföljningar och utvärderingar. Den ska också avgöra hur många platser det ska finnas inom olika yrkesområden.

Ska växa
Enligt Anders Franzén bör antalet platser på yrkesutbildningarna utökas, men hur många de ska bli vill han inte säga. Den nya myndigheten ska också fördela det statliga stödet till utbildningarna.

Utbildningsanordnarna väljer själva om de vill bli en del av yrkeshögskolan, men de yrkesutbildningar som blir kvar utanför mister sitt statliga stöd, enligt utredningens förslag.

Utredningen föreslår att yrkeshögskolan startar den 1 juli nästa år. De yrkesutbildningar som påbörjas innan dess ska dock få slutföras i sin nuvarande form.

Ladda ner: hela utredningen "Yrkeshögskolan – För yrkeskunnande i förändring" (pdf-fil)