/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/mikejackson_1108.jpg /media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/samelliott_1108.jpg
De försöker sätta fruktan i dig, säger Mike Jackson om hans arbetsgivares kampanj för att få de anställda att inte stödja facklig organisering. Foto: David R. Lutman. Arbetsgivaren liknade den fackliga värvaren och organisatören Sam Elliott vid PLO-ledaren Yasser Arafat.

Konsulter som är specialiserade på att hjälpa företag att slippa facklig representation är en industri i USA. Till för några år sedan var den en uteslutande amerikanskt fenomen, men inte längre.

– Den sluga taktik som används inom den skumma världen av knäcka-facket-konsulter visar sig allt mer attraktiv för en handfull arbetsgivare i Storbritannien, säger Brendan Barber, generalsekreterare för TUC, den brittiska fackliga centralorganisationen.

TUC betonar att det bara är en liten minoritet av de brittiska arbetsgivarna som anlitat dessa konsulter. Men flera fackliga värvningskampanjer under 2000-talet har misslyckats efter att företagen vänt sig till amerikanska specialister.

Sprider sig över världen
En av de större konsultfirmorna i branschen, amerikanska The Burke Group, uppger att den har verksamhet i flera länder i Europa. Europeiska fackföreningars samarbete med kollegorna i amerikanska AFL-CIO är ett tydligt tecken på att också de har fått upp ögonen för utvecklingen.

– I grunden handlar det om att hjälpa till och förbereda dem för vad vi har tvingats hantera under de senaste 30 åren, säger Stewart Acuff, ansvarig för medlemsvärvning vid AFL-CIO.

Tar hjälp av konsulter
I USA uppskattas knäcka-facket-industrin omsätta närmare fyra miljarder dollar (25 miljarder kronor). Undersökningar visar att mellan 70 och 90 procent av alla amerikanska arbetsgivare som blir föremål för en facklig värvningskampanj anlitar konsulter för
att avvärja facket.

– Det är normalsättet att bedriva affärer. Vi förväntar oss en motkampanj från arbetsgivaren varje gång vi försöker organisera de anställda. Vi försöker förbereda dem på vad de har att vänta, säger Stewart Acuff.

Arbetsgivarnas kampanjer mot facket är ofta sofistikerade. Fysiskt våld är ovanligt numera. Budskapet går i stället ut på att underblåsa de anställdas rädsla för att förlora jobbet. Facket smutskastas. Grundingredienserna är desamma som förr, även om tekniken erbjuder nya vägar att sprida dem.

Behöver hitta nya områden
Konsulterna styr kampanjerna bakom kulisserna. De lär arbetsledarna vad som kan sägas och ger juridisk rådgivning till företagsledningen.

John Logan, forskare vid London School of Economics, har i flera år forskat om den amerikanska knäcka-facket-industrin och dess spridning till andra länder.

– Lite cyniskt kan man säga att den har varit så framgångsrik i USA att den måste se sig om efter nya marknader, säger han.

Han hävdar att konsulterna har bidragit till den rådande situationen i USA. Deras retorik, där fackliga organiseringskampanjer liknas vid en krigsförklaring mot företaget, har gett näring åt anti-fackliga stämningar bland arbetsgivarna.

Kan bli tal om agressivt motstånd
Men knäcka-facket-industrins långsiktiga överlevnad i Storbritannien är han osäker på.

– Det är för tidigt att säga om den kommer att få fäste här. En del beror på hur facken agerar. Men om de ökar sina insatser för att organisera arbetare i låglönetjänstesektorn tror jag att vi kommer få se ett aggressivt motstånd från arbetsgivarna, säger John Logan.

Han varnar de europeiska fackföreningarna för att vara självbelåtna.

– En del har lätt att falla in i att ”våra arbetsgivare inte är sådana”. Det är som om de trodde att kapitalismens lagar gjorde halt vid gränsen. Men ofta är samma företag verksamma på båda sidorna av Atlanten.

Fotnot: De engelska uttryck som vi har översatt till knäcka-facket-konsulter och knäcka-facket-industrin lyder unionbusters och union avoidance consultants.

Läs också: artikeln "Utdragen kraftmätning i Shelbyville", 14/3 2008

Ladda ner: John Logans rapport till TUC (pdf-fil)