/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/undertacket_1108.jpg

Den tecknade serieromanen Drift behandlar sex och lust, och är erotisk men knappast porrig (man får inte se allt). En man och en kvinna träffas på en buss och under resans gång berättar de för varandra om sina respektive erotiska erfarenheter.

Det intressanta med skildringen är de omvända förtecknen. Traditionellt sett betraktar mannen kvinnan som ett objekt. Den kvinnliga passageraren betraktar inte bara män som objekt, utan också andra kvinnor, som hon inte har något emot att ligga med. Hon är gränsöverskridande i flera avseenden, medan den manlige passageraren, att döma av hans berättelser, känns tråkig med sina ålderdomliga värderingar.

Ett njutningsfullt äventyr
Apropå hämningar har jag läst en totalt ohämmad bok som heter Stora sexboken och som undertiteln säger är skriven ”för tjejer som har sex med tjejer”. Det är en ur flera aspekter läsvärd bok, även om jag inte vill begränsa målgruppen. Det här är en bok som alla kan läsa eftersom den placerar den kvinnliga lusten i centrum.

Unga kvinnor kan behöva den här sortens   ickemoraliserande böcker – här talas till exempel på ett nedtonat sätt om porr (visserligen ett mansdominerat fenomen, men det finns också bra porr för och av kvinnor) – men det är en minst lika viktig bok för unga män eftersom de får veta hur kvinnokroppen fungerar och hur man tillfredsställer kvinnor och får dem att njuta.

Jag skulle kunna kalla Stora sexboken för ”Allt vad män behöver veta om kvinnan som erotisk varelse”. Stilen är rak och direkt, inget trams, inget hymlande. Sex är skönt och att utforska kroppen är ett njutningsfullt äventyr.

Varje kvinna är unik
Det viktigaste budskapet i boken är att vuxna människor är ansvariga för de uttryck sexualiteten tar sig och att sexuellt umgänge helt och hållet bygger på ömsesidigt förtroende och lyhördhet för den andres vilja. ”Ett nej är alltid ett nej, oavsett när det kommer, och även om man har sagt ja först”, som det står i boken i en lila OBS-ruta.

Sedan får man också lära sig att varje kvinna är unik, det är viktiga kunskaper. En erogen zon på en kvinna är ett ganska likgiltigt område för en annan och en tredje vill inte alls att man ska vidröra det. I boken skrivs att porr kan användas om man vill bli upphetsad, men att man inte ska få för sig att den innehåller viktiga instruktioner eller lärdomar, de akter man som tittare får bevittna är oftast alltför stereotypa.

Sexförtryck förslavar
1933 skrev den omdebatterade psykoanalytikern och sexologen Wilhelm Reich artikeln ”Det sexuella förtryckets sociala funktion”. Den finns publicerad i temanumret av Socialistisk Debatt ”Heterosex, våld och sånt” (nr 1/2007). Det är inte en helt okomplicerad artikel men den ger fascinerande inblickar i hur överheten kan hålla människor nere genom att förringa deras sexualitet.

Reich anser att det sexuella förtrycket av människor är värre än det ekonomiska, eftersom det ”förhindrar uppror mot förtryckets båda former”. Det är en mycket tänkvärd iakttagelse: människor som inte tillåts leva ut sin sexualitet eller bejaka det faktum att de är sexuella varelser underordnar sig auktoriteter och lär sig lyda. Kort sagt, man kan förslava människor med uppmaningen
”Händerna på täcket!” Sett ur den aspekten är det befriande att det finns böcker som Stora sexboken, i den är ”Händerna på täcket!” ett okänt fenomen eller snarare en icke-fråga; nymoralister och sexualfientliga göre sig icke besvär.

FAKTA: Tre aspekter på sex
Titel: Drift, en femisexserie.
Författare: Liv Strömquist & Jan Bielecki.
Förlag: Kolik Förlag.

Titel: Stora sexboken (för tjejer som har sex med tjejer)
Författare: Malinda Flodman och Helene Delilah
Förlag: Normal

Tidskrift: Socialistisk Debatt nr 1/2007

Erik Löfvendahl
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen