Stämningen är låg på Icas centrallager i Västerås. Många är förbannade. Maskningsaktioner genomförs. Orsaken är, enligt Handels, att företaget inte vill skriva på ett avtal om högre ersättning för lördagsarbete.

– Men det handlar också om hur arbetsgivaren får schemalägga arbete på kvällar och helgdagar, säger Daniel Björklund på den lokala Handelsklubben till LO-Tidningen.

Maskningsaktioner är olagliga. Och det är svårt att bevisa att det är organiserat motstånd. Det lokala facket kan inte stödja olagliga handlingar. Men säger samtidigt att man förstår ilskan.

Förbannade
Ute på golvet uttrycker man sig inte lika diplomatiskt:

– Här går företaget med jättevinst och sen så vill man ge oss så lite betalt som möjligt. Det höjer ju inte direkt inspirationen att jobba hårt. Det är klart man blir förbannad, säger en person som LO-Tidningen har talat med.

En protestlista cirkulerar på företaget. Drygt 300 anställda på Icas centrallager har skrivit under den. Kravet är en rimlig ersättning för lördagsarbete.

– Mycket handlar i grund och botten om att vi vill ha 100 procents ob-ersättning på lördagar efter klockan tolv. Vi vill säkerställa att våra medarbetare ska få en så bra ersättning som möjligt för att jobba på lördagar. Lördagsarbetet inkräktar på familjelivet och borde rimligen ge bra betalt, säger Daniel Björklund.

Fanns förr
Den 100-procentiga ob-ersättningen fanns tidigare vid lördagsarbete. Men när arbetsgivaren märkte att det krävdes schemalagt arbete på framförallt lördagar för att klara leveranser till butikerna gjordes ett lokalt avtal med klubben. I stället fick de anställda ersättning i form av en individuell och en generell höjning av lönen.

Men rätt snabbt så uppstod tolkningstvister. Handels ansåg att avtalet bara gällde kvällsarbete och inte schemalagt lördagsarbete. De centrala förhandlingarna strandade.

– Tidigare i år så sade vi också upp samtliga lokala arbetstidsavtal efter ett medlemsmöte. Där står vi nu. Bollen är hos arbetsgivaren. Men jag är pessimistisk. Tidigare år så tycker jag att det har gått bra att förhandla med Ica. Men den känslan finns inte längre. Våra medarbetare får betala ägarnas vinst med lägre ersättning och sämre arbetstider, säger Daniel Björklund till LO-Tidningen.

Behöver hjälp
I en kommentar till den frostiga stämningen på Icas centrallager i Västerås säger driftschefen Anders Nilsén till Vestmanlands Läns Tidning:

– Vi har försökt hitta en lösning och skulle behöva hjälp med hur kollektivavtalet ska tolkas. Vår uppfattning är att vi i en tidigare lokal uppgörelse betalat i form av högre lön för att omförhandla avtalet om lördags- och kvällsersättning. Nu har tyvärr alla anställda hamnat i kläm.

Nu på lördag håller den lokala fackklubben ett extrainsatt möte. Ett möte som förväntas bli stormigt.

– Där kommer protesterna att diskuteras och medlemmarna kommer att ta ställning till hur vi ska fortsätta arbetet. Jag pratar med arga medlemmar varje dag, säger Daniel Björklund.

Foftnot: Tidigare i år lämnade den lokala Handelsklubben in en stämning till Ica angående brott mot frivilligheten i jul/nyårsavtalet. Det handlar om huruvida en arbetsgivare kan skriva bort rätten att beordra ut övertid.

FAKTA: Olagliga aktioner inget för facket
Maskningsaktioner är olagliga och därmed ingenting som facket kan medverka till. Enligt Nationalencyklopedin är ”maskning en åtgärd på arbetsmarknaden som består i att arbetstagare avsiktligt drar ned arbetstempot under det normala. Maskning anordnad av en fackförening förekommer inte i Sverige. Dold maskning där arbetstagarna handlar i samförstånd förekommer men torde vara relativt sällsynt.”

Metoderna kan vara olika. En kan vara att maska genom sjukskrivningar. En annan metod är att vara överdrivet noggrann med säkerhetsföreskrifter. Maskningsaktioner är olagliga och kan leda till uppsägningar. Men fallen är få eftersom det oftast är svårt att peka ut någon enskild.

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) föreskriver vad som gäller. En paragraf att luta sig mot är nummer 41 om fredsplikt, som slår fast att varken arbetsgivare eller arbetstagare som är bundna av kollektivavtal får gå ut i lockout eller strejk, blockad, bojkott eller någon liknande stridsåtgärd. Detta gäller i första hand om avtalet har ingåtts av en organisation och denna inte beslutat om åtgärden på ett riktigt sätt eller om åtgärden strider mot fredsplikt i kollektivavtalet.