Den bok som anmäls i  veckans tidning heter "Women empowered". Ord som har med”empowerment” att göra är vanliga i samhällsforskningen, men ack så svåröversatta. ”Power” ska bland annat rymma både makt, styrka, kraft och förmåga.

Ett bra exempel är en nyutkommen antologi som de flitiga mediaforskarna vid Nordicom givit ut i samarbete med bland annat Unesco: Empowerment through Media Education. Från hela världen redovisas nyttan av att ge barn och vuxna mediakunnande. Då blir de starkare och får större makt att förändra sina liv.

”Maktförstärkning” räcker en bit, men klingar inte så vackert. Vårt eget ”folkbildning” ligger väl också i närheten, men  har för mycket kaffesmak.

Det är ändå spännande att åka jorden runt innanför pärmarna på denna antologi. Alla delar modeller och begrepp, men handlingsutrymmena varierarför hur mycket man till exempel kan ifrågasätta tanken på familjen som forum för uppfostran. Och en forskare hävdar att skärmberoende inte är mindre skadligt än narkotikaberoende. Tänkvärt.

Antologi: Empowerment through Media Education
Utgivare: Ulla Carlsson, Samy Tayie, Geneviève Jacquinot-Delaunay och José Manuel Perez Tornero
Förlag: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media och Nordicom

Läs också: Sven Cahlings artikel om fotoboken "Women Empowered"

Lennart Olsson
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen