/media/lotidningen/media/images/nyhetsbilder/vt2008/opinion_0908.gif

Fler får gratis kaffe, men annars har inte mycket hänt på fem år. Det är svaren från LO-opinion 2008 och LO-opinion anno 2003 i kortkort sammanfattning. Frågorna handlar om friheten på jobbet.

72 procent får gratis kaffe nu, plus åtta procentenheter på fem år. Ett par kvinnor i vården berättar att kaffet är en alldeles ny förmån.

Lars Strömstedt, chaufför och klubbordförande på Schenker i Örnsköldsvik, jobbar på en arbetsplats med gratis kaffe – för vissa.

– Det märkliga är att de som jobbar på kontoret har gratis kaffe, men det verkar bli för dyrt med gratis kaffe åt chaufförer och de som jobbar på terminalen, berättar han.

Får gå ifrån
56 procent kan uträtta ett kortare privat ärende på arbetstid utan löneavdrag – jämfört med 53 procent 2003.

51 procent kan börja senare en dag och jobba igen det en annan gång – upp från 51 procent sedan 2003.

33 procent har flextid – jämfört med 31 procent 2003.

84 procent kan gå ifrån sin arbetsplats i fem minuter utan att be om lov eller kalla på en ersättare – sex procentenheter mer än 2003.

Hälften-hälften
Rätten att välja när man vill ha semester är ytterligare en frihetsfråga – men det är svårt att dra entydiga slutsatser av svaren.

Gruppen som svarar att de kan välja tidpunkt är ungefär lika stor som gruppen som inte råder över tidpunkten – nu som 2003. Men många som svarar att de kan bestämma över semesterns förläggning pekar samtidigt på att de måste komma överens med arbetskamraterna och ledningen.