Hur kommer det sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Tror verkligen Sveriges skattebetalare att hemlösa har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov från en människa som har ett hem att gå till? Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov?

Sveriges medborgare borde känna en djup oro av det faktum att en hemlös missbrukas systematiskt av dem som säger sig vilja hjälpa.

Så som det ser ut i dag utgör de hemlösa en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Det finns cirka 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet. Dessa sammanslutningar avlönar tillsammans cirka 30.000 människor, lägg därtill alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra cirka 18.000 hemlösa.

I praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa i stället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa