Har LO-Tidningen alldeles tappat kontakten med verkligheten? (”Omöjligt för facket att följa de nya reglerna” se länk nedan). Visst, a-kassan är en omställningsförsäkring, för de som är inne i klubben. Det sitter sedan tidigare över en miljon svenskar utanför den klubben plus 400.000 som lämnat efter att alliansen tog över. Och folk fortsätter att lämna facket. Till detta kan man räkna med alla de svenskar som med dagens regler aldrig kommet att kvalificera sig till a-kassan men ändå betalar till systemet.

Något som man tydligen ska diskutera efter valet! I stället borde man redan nu ta upp diskussionen som miljöpartiet öppnat för.
(Mp vill förstatliga a-kassan och slå ihop den med sjukförsäkringen/reds anm).

A-kassans är i dag en ren utbetalningsorganisation med liten direkt kunskap om olika branscher.Mellan de olika a-kassorna och myndigheterna är det vattentäta skott, och inte minst mot facken.

Öppnar för godtycke
Det finns heller ingen samordning mellan kassorna och arbetsmarknadsutbildningar eller annan arbetsmarknadspolitik. Tvärtom kan människor bollas mellan a-kassa, försäkringskassa, arbetsgivare, utbildningsgivare, socialkontor. Ett system som är både ineffektivt och öppnar för godtycke. Tvärtom har kommunerna fått ta över både arbetsmarknadsansvar och försörjningsstöd för många människor. Dessa människor är förstås inte LO-medlemmar.

Det nuvarande system bygger för övrigt på statsbidrag till de fackligt styrda kassorna. Med andra ord finns det redan en politisk kontroll över a-kassesystemet. Vilket jag antar även LO känner till. Är det LO:s uppfattning att byråkratiska stalinister i dag styr våra myndigheter eller byggde upp hela den svenska välfärden? Var Ams uppbyggnad från 30-talet ett resultat av en stalinistiska politik? Från Timbro hade jag väntat mig ett sådant uttalande men inte från LO. Arbetarrörelsen var inte främmande för statliga generella lösningar i sin barndom. Är detta nu stalinism?

Dags att tänka om
Att LO nu också får stöd i sitt motstånd mot en statlig generell inkomstförsäkring från Svenska Dagbladets ledarsida gör det hela än mer underligt.

Om det svenska facket är så svagt att de står och faller med en fackorgansierad a-kassa är det nog dags att de börjar tänka över verksamheten.

Personligen tror jag både LO:s och v behöver vakna upp ur sin dvala och inser att den svenska arbetsmarknaden förändras drastiskt. Och att många står utanför den trygghet om en inkomstförsäkring ger vid arbetslöshet eller sjukdom. Vad blir LO:s svar till dessa personer. Återkom efter valet 2010?   

Läs också: ledaren "Omöjligt för facket att följa reglerna", 22/2 2008

Claes Krantz

”Generösare regler är lösningen”

SVAR. Jag är lika bekymrad som Krantz över att a-kassan tappat medlemmar. Men man bör förstå orsaken. Ett skäl är att den borgerliga regeringen begränsat rätten till tillträde. Genom skärpta kvalificeringsregler har regeringen stängt ute 200.000 personer från a-kassan. Även vid ett obligatorium skulle dessa vara utestängda.

Ett annat skäl är att de höjda avgifterna gör att många inte har råd. Lösningen på problemet är generösare kvalificeringsregler och slopade egenavgifter. Då kan alla som vill vara med i a-kassan.

A-kassan ”finansieras” inte med statsbidrag. Den betalas med en särskild arbetsmarknadsavgift. Alltså med löneutrymme som löntagarna avstått från i förhandlingarna för att få en bra försäkring, som den borgerliga regeringen nu lurat dem på.

Martin Lindblom
Politisk chefredaktör, LO-Tidningen
Skriv ett e-postbrev till redaktören