KRÖNIKA. Alla elever i gymnasiet måste få lära sig ”entreprenörskap” och hur viktigt det är att vara entreprenör. Det är en av de främsta slutsatserna från socialdemokraternas nyligen avslutade jobbrådslag, enligt Mona Sahlin i TV-programmet Rakt på med K-G Bergström i förra veckan. I vår ska rådslaget följas av ett ”jobbtoppmöte” där socialdemokraterna, enligt Sahlin, ska ta sig an småföretagarpolitiken på samma sätt som man gjorde med skolpolitiken i höstas.

Det låter oroväckande. Vad (s) har gjort med skolpolitiken sedan valet tycks huvudsakligen vara att ställa sig bakom högeralliansens beskrivning av skolans problem, och därmed också deras lösningsförslag, fast i lite mildare version. Om man tänker överföra den strategin till jobbpolitiken – kanske det område som tydligast ligger bakom dagens utbredda motstånd mot regeringens politik – är det helt obegripligt.

Nu måste förstås inte ett intresse för småföretagares situation peka i den riktningen. Inom jobbrådslaget har man, enligt Luciano Astudillo och Sven-Erik Österberg som lett det, bland annat uppmärksammat småföretagares dåliga socialförsäkringsskydd och deras utsatta position i förhållande till uppdragsgivare som är större företag.

Finns poänger
Vettiga frågor för vänstern att ta upp. Småföretagare befinner sig inte så sällan i en lika underordnad position som arbetstagare, fast utan den relativa trygghet som många arbetstagare ändå har.

Den bild som Mona Sahlin målar upp handlar dock om något helt annat. Både gymnasieelever och högskolestudenter ska fostras till ”entreprenörer”, eller åtminstone personer som har entreprenörskap som ideal och självklar referenspunkt. I stället för en politik som faktiskt stärker människors frihet och autonomi, oavsett om de är utsatta småföretagare, anställda, arbetslösa eller sjukskrivna eller något annat, ska ungdomar göras till medborgare som likställer frihet och autonomi med entreprenörskap.

Jag gissar förstås bara att det är koppIingen till initiativförmåga och självständighet som gör att Sahlin håller entreprenörskap så högt. Men det är svårt att förstå vad orsaken annars skulle vara; dessutom ger andra uttalanden kring jobbrådslaget stöd åt den bilden.

Dubbel frihet
På en debattblogg där han medverkar, på Expressens hemsida, skrev Luciano Astudillo nyligen att entreprenörskap och företagande faktiskt kan vara en väg till förverkligandet av ”de bästa stämningarnas längtan”. Han hade blivit anklagad för att förespråka en politik som låg nära alliansens, och kontrade med denna anspelning på Hjalmar Branting. Det är alltså inte bara makten över det egna livet som ska öka när fler blir entreprenörer, utan också den politiska friheten.

Men när blev egentligen allas frihet att sälja sig själva på en ojämlik marknad målet för en radikal politik? Vänsterns, inklusive socialdemokratins, politik borde överskrida liberalismen genom att diskutera vad frihet egentligen innebär. Inte kopiera liberalismens mest begränsade uttryck och ersätta medborgarskap med entreprenörskap.

Hanna Pettersson
studerar juridik i Lund
Skriv till debattredaktören