ANALYS. Om LO-förbunden enas om fortsatta jämställdhetspotter så hotar IF Metall med att inte delta i samordningen av kommande lönerörelse. Det beskedet lämnade förbundet i dag, måndag, när deras lönepolitiska rapport presenterades.

Förbundet sätter ner foten tungt i frågan om jämställdhetspotter. En fortsättning på den modell som LO-förbunden enades om förra året innebär, enligt rapporten att IF Metall ”inte bör ställa sig bakom LO-samordningen”.

Värda mer
Men det är inte enbart i frågan om den omstridda jämställdhetspotten som IF Metall ger klara besked. Minst lika tydligt slår förbundet fast att industriarbetarna måste uppvärderas och att andra inte bör kompensera sig för en sådan utveckling.

I rapporten skriver förbundet att ”om industriarbetarnas löner ökat mer än andra grupper beroende på att kraven på industriarbetet ökar bör inte andra grupper ha kompensation för det”.

Hur denna önskan eller uttryckliga vilja rimmar med tanken på att låta kvinnodominerade avtalsområden få ett större utrymme för löneökningar än mer manligt dominerade förbund är långt ifrån glasklar.

Funkar som tänkt
Hittills, under den pågående avtalsperioden, har jämställdhetspotterna inneburit en viss lönemässig återhämtning för kvinnodominerade områden. Förbund som Kommunal och Handels har sett sina medlemmars löner öka snabbare än i flera mansdominerade förbund. Just det var avsikten med konstruktionen.

Exakt varför modellen som gillas av många fackförbund och endast avvisas av ett stort förbund inte kan komma ifråga ytterligare en gång är oklart. Lika illa omtyckt som konstruktionen är inom IF Metall lika positiva till potterna är andra stora förbund inom LO.

Det är med andra ord bäddat för en mycket knepig process att ena förbunden inför nästa avtalsomgång. Och hot om att inte vara med – om man själv inte får bestämma – underlättar inte ansträngningarna.

Läs också: artikeln "IF Metall ser ingen vits med potter", 3/3 2008