EU-kommissionen föreslår en mer gemensam sjukvårdsmarknad. I nästa vecka väntas förslaget om fri rörlighet för patienter och vårdföretag. Men ingenting sägs om vilka regler som ska gälla vårdgivare som flyttar över gränserna.

Kommissionen vill underlätta för EU-medborgare att få vård i ett annat land. Hemlandet ska stå för kostnaderna. Samtidigt föreslås att vårdföretagare ska få fri rörlighet. Men ingenstans i förslaget hänvisas till utstationeringsdirektivet om att värdlandets löner och villkor ska gälla.

Förslaget har läckt ut i European Voice och genast kommer protester från facken och från socialistiska gruppen i Europaparlamentet. Ett sådant förslag hotar kollektivavtal och regler i det land som vårdgivarna flyttar till, anser Jan Andersson, socialdemokrat och ordförande i parlamentets sysselsättningsutskott.

– Indirekt påverkas också ländernas egna system när det blir lättare för människor att åka till andra länder för att få vård som ska bekostas av hemländerna, säger Jan Andersson.

Förslaget liknas vid det som kommissionen först presenterade om fri rörlighet för tjänster och som ledde till stora demonstrationer i Europa.