ANALYS. I dag, måndag, tackade LO formellt ja till den inbjudan som Svenskt Näringsliv riktade till LO och PTK för ett par månader sedan. PTK sa ja tack i förra veckan. Nya reviderade huvudavtal – det är målet för de kommande samtalen och eventuella förhandlingarna mellan den privata arbetsmarknadens tre stora.

För första gången på mycket lång tid sitter alla viktiga aktörer med vid bordet och agendan innehåller både stort och smått. Bara det faktum att parterna valt att sitta ner tillsammans är ett stort framsteg.

Efter Svenska arbetsgivareföreningens beslut att dra sig tillbaka från förhandlingsbordet för 17 år sedan har just inga omfattande försök att nå viktiga överenskommelser, förrän nu.

Lång dagordning
På den kommande dagordningen finns alla frågor listade: konflikträttens utformning, lagen om anställningsskydd, lönebildningen i framtiden, anställningsformer, stöd vid uppsägningar och omställning, kollektivavtalens ställning och arbetsmiljöinsatser.

Den digra dagordningen betyder inte att eventuella förändringar i huvudavtalen blir enkla att enas kring. Både arbetsgivarnas inbjudan och de fackliga svaren andas emellertid optimism och en ny beslutsamhet.

Men trots inbjudan och de positiva svaren från LO och PTK är det viktigt att komma ihåg att samtliga tre organisationer inom sig rymmer kritiker till de kommande samtalen. Utrymmet för förhandlarna eller deltagarna i samtalen är därför begränsat.

Bäddat för byten
Att förhandlingarna sker just nu har flera förklaringar. Arbetsgivarnas besvikelse med den gångna avtalsrörelsen är en sådan. Men politikens kalla hand till framstötar om ändrad lagstiftning är minst lika viktig. Lägg till några av de fackliga organisationernas hjärtefrågor som politiken också avvisat de senaste åren och det är bäddat för byteshandel.

Det politiska beskedet är att alla eventuella förändringar av förhållanden på arbetsmarknaden måste förhandlas fram. Mot den bakgrunden är det inte förvånande att inledande samtal är på väg att realiseras. Någon annan väg till förändring finns inte.

Att arbetsgivarnas inbjudan till samtal kom tidigt i höstas har sin bakgrund i diskussioner som fördes i Almedalen på Gotland under sommarens politikervecka. Då öppnade LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin för att förhandla om ett nytt reviderat huvudavtal.

Budskapet snappades snabbt upp av Svenskt Näringslivs vd, Urban Bäckström, som några månader senare fick sin styrelse med sig och en inbjudan formulerades.

Och i dag kom svaren. Nu återstår ”bara” att prata ihop sig om något som alla är redo att ställa sig bakom. En inte helt enkel uppgift.

Läs också: artikeln "LO redo att möta Svenskt Näringsliv", 26/11 2007