Seko har kommit överens med Posten om ett treårigt avtal för 24.000 medlemmar. Löneökningarna är angivna i kronor – vilket ger avtalet en låglöneprofil.

Löneutrymmet medger att en heltidsanställd får upp lönen med 800 kronor per månad under vart och ett av avtalsåren. Varje person är garanterat minst 350 kronor, resten gör parterna upp om i lokala förhandlingar.

Ingångslönen höjs till 16.000 kronor i månaden.

Den som jobbar oregelbundet får sin arbetstid sänkt till 38 timmar i veckan, och den som jobbar natt kommer ner till 36 timmar med det nya avtalet.