Arbetsplatsombuden vimlade på flerdagarsseminariet på Brunnsvik häromveckan. Och stärkte verkligen känslan av att kultur handlar om förmedling och inte om monument.

Det är särskilt nånting med litteraturen som gör den så fint smittsam. En bokhylla för avlagda böcker på bussdepån i Kristianstad får oanade konsekvenser.

Och så möter man eldsjälar som Kultur-Mats i Göteborg. Mer om honom och om spridning i framtida nummer. Och mycket snart (24–25 november) är det dags för Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm.

Läs också: mer i seminarieprogrammet som finns på ABF Stockholms hemsida