Mindre avvikelser är acceptabelt. Men om inflationsmålet aldrig uppfylls bör Riksbankens ledamöter kunna avsättas, anser LO i en rapport till kongressen.

Riksbanken har som mål att hålla inflationen runt 2,0 procent, med ett godkänt intervall på mellan 1,0 och 3,0 procent. Under många år har dock inflationen under långa tider legat långt under 2,0 procent. Det har framkallat ilska hos både LO och TCO, eftersom facken anpassar sig till den förväntade inflationen när löner och sysselsättning ska vägas in i förhandlingar.

– Det finns stora fördelar med en låg och stabil inflation. Det förbättrar möjligheterna att sluta stabila och långsiktiga avtal om man vet vad inflationen kommer att bli, men det bygger också på att den verkligen hamnar där, säger Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet.

Måste kunna ifrågasätta
– Enstaka avvikelser måste man kunna leva med, för så precisa är inte instrumenten, men när det blir systematiska fel år efter år måste man kunna ifrågasätta hur det fungerar.

Som en punkt till LO-kongressen nästa år vill LO därför ta upp frågan om Riksbankens ledamöter ska kunna avsättas om de notoriskt missar målet. I dag är det bara rena oegentligheter och närmast kriminella handlingar som berättigar till avsked av en ledamot i Riksbanksdirektionen.

– De har ett uppdrag och det är ett rimligt uppdrag, men lever man inte upp till kraven så måste något inträffa. Delvis verkar Riksbanken uppleva inflationsmålet som ett asymmetriskt mål, man ser 3,0 som ett tak men man ser inte 1,0 som ett golv.

Motsäger inte LO:s linje tankarna på en fristående Riksbank?

– Jag tycker inte det motsäger självständigheten. Självständighet handlar inte om hur de ska tolka målet, utan hur de ska utnyttja de verktyg de har för att klara målet.

– De har verktygen i sin hand. Det gäller bara att använda dem på rätt sätt, säger Irene Wennemo.