Strejk och övertygsblockad är inställd när det gäller flyget. Transport kom i fredags kväll överens med arbetsgivarna om ett treårigt avtal.

– Med tanke på konsekvenserna av en konflikt var det läge att skriva på. Dessutom ligger avtalet inom den etablerade industriramen, säger Per Helgesson hos Flygarbetsgivarna.

Han säger att en konflikt skulle ha stängt Göteborg city airport och fått omfattande följder eftersom personalen som arbetar med avisning skulle ha deltagit i konflikten. I dag, måndag, skulle detta ha lett till många förseningar och på torsdag skulle många flygningar ha ställts in.

– Avtalsperioden är för lång, men jag tror inte vi kommit längre med en konflikt, säger Kenneth Grampe, ombudsman på Transports flygavdelning, som tycker att det är bra att arbetstiden förkortas för tvåskiftsarbetare.

Hyfsat bra
Han berättar att fackets medlemmar på Arlanda är upprörda över avtalets innehåll, medan lastare och flygmekaniker på andra flygplatser är någorlunda nöjda.

Avtalet löper på 42 månader och ger under den tiden 11,9 procent. Lönen höjs med 1.000 kronor från den 1 april i år. De två följande åren är löneökningarna 800 kronor vartdera året. En lönetariff för flygmekaniker införs.

Veckoarbetstiden för tvåskiftsarbete sänks till 38 timmar under avtalsperioden. Tiden för schemaläggning förlängs till tolv veckor från fyra, och det betyder att den genomsnittliga veckoarbetstiden ska vara 40 timmar under en tolvveckorsperiod. Fyra av de lokala tilläggen skrivs in i kollektivavtalet och övriga lokala tillägg fryses.

Medlingsförhandlingarna gav lite större löneökningar och en längre avtalsperiod.

Plus och minus
Arbetsgivarna fick som de ville när det gäller perioden för schemaläggning av veckoarbetstiden.

Facket fick igenom en arbetstidsförkortning för tvåskiftsarbetare, men den genomförs inte omedelbart. Transport fick också gehör för en lönetariff för mekaniker. På Transports plussida finns också retroaktivt lönepåslag från den 1 april.

Facket fick delvis igenom att alla lokala tillägg skulle in i det centrala avtalet – fyra av dem blir rikstäckande medan de övriga blir kvar oförändrade.

Läs också: artikeln "Bud överlämnat till flygparterna", 1/11 2007

Läs också: artikeln "Bud väntar i flygkonflikten", 31/10 2007
Läs också: artikeln "Transport varslar om totalstopp", 24/10 2007
Läs också: artikeln "Strandade förhandlingar i flyget", 22/10 2007
Läs också: artikeln "Med mandat att varsla", 17/10 2007
Läs också: artikeln "Otåliga transportare väntar på varsel", 10/10 2007
Läs också: artikeln "Transport står fast vid krav", 3/10 2007