Biståndsminister Gunilla Carlsson (m) tänker strypa biståndet till några av världens fattigaste länder, däribland Nicaragua. Det är framför allt arbetet som frivilligorganisationer utför med stöd av Sida som kommer att drabbas. En tydlig politisk markering mot ett alltmer vänstervridet Latinamerika.

Själva ingår moderaterna  i den konservativa internationalen International Democrat Union. Bland de latinamerikanska medlemspartierna finns några av kontinentens obehagligaste och mest antidemokratiska sammanslutningar: de två chilenska partierna Union Democrática Independiente och Renovación Nacionál, som både hyllar Pinochet-diktaturen; den gamla militärdiktatorn Hugo Banzers parti Acción Demócrata Nacionalista från Bolivia; militärdiktaturens gamla Colorados-parti från Paraguay och dödsskvadronpartiet Arena från El Salvador.

Partier som genom historien åstadkommit betydligt värre saker än sänkt a-kassa. Men som det lyckligtvis går dåligt för. I dag lever majoriteten av latinamerikanerna i länder som styrs av demokratiskt valda vänsterreringar eller mitten-vänsterregeringar.

Den svenska högern kan ställa till mycket elände. Men knappast stoppa demokratiseringsprocessen i Latinamerika.

Kalle Holmqvist
Skriv ett e-postbrev till kulturredaktionen