Läkarna känner sig mer pressade och ifrågasatta nu för tiden när de ska skriva sjukintyg. De ska diagnostisera och hjälpa patienten, men också bedöma arbetsförmåga och hur länge vederbörande ska vara sjukskriven. Det är olika roller som kan vara svåra att förena.

Sociologen Peter Hultgren doktorerade i veckan vid Växjö universitet med avhandlingen Sjukskrivningspraxis på vårdcentraler. Läkare som han intervjuade vittnade om att den politiska diskussionen om sjukskrivningar fått dem att uppleva sin situation som mer problematisk i dag.

– De känner sig mer ifrågasatta, av såväl försäkringskassa som patienter. Motsättningarna har skärpts och det måste de hantera, säger Peter Hultgren.

Vad det kan få för effekter när de ska lösa dessa konflikter visar han med två exempel:

  • Läkare kan ibland använda sin ”kreativitet” och sin professionella terminologi för att – inför försäkringskassan – understryka varför en patient ska sjukskrivas.
  • Läkaren som däremot har en ”besvärlig patient” kan, för att få stöd att hantera en sådan person, på samma sätt understryka och poängtera vilket regler som gäller.