Alliansen har en dold agenda. Huvudsyftet är att försvaga fackföreningsrörelsen och driva fram en privat låglönesektor.
I förra veckan fyllde tre debattörer föreläsningssalen på ABF-huset i Stockholm.

– Jag tror att de tagit sig vatten över huvudet, för nu lyckas de mobilisera arbetarrörelsen. Nu har vi en tydlig marknadsliberal – en del kallar det nyliberal – politik, säger den socialdemokratiska utredaren Christer Persson.

Han talar under rubriken Ett år med Reinfeldt – dags för delrapport, tillsammans med Handels förbundsekonom Stefan Carlén och Daniel Suhonen, studiesekreterare på ABF. Lunchföreläsningens åhörare har just satt sig till rätta efter att ha flyttat till en större lokal för att alla ska få plats.

Hot mot modellen
I en artikel i senaste numret av tidningen Ordfront beskriver de tre debattörerna hur de ser regeringens politik som ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen där starka parter gör upp inom ramen för kollektivavtal.

– Om vi tittar på vad alliansen har sagt, att den vill slå vakt om denna modell, så driver den en väldigt märklig politik, säger Stefan Carlén.

– De säger att de vill ha starka fackföreningar, men de gör allt för att fördyra medlemskapet. De säger att de vill ha ett starkt skyddsnät, men de gör allt för att försämra a-kassan.

De två huvudsyftena är, enligt debattörerna, att försvaga facket och därigenom rubba maktbalansen till kapitalets fördel, liksom att driva fram en större låglönesektor inom den privata tjänstesektorn. Syftena går hand i hand, det ena driver fram det andra och tvärtom.

Allt dyrare
Totalt sett har kostnaderna för fack och a-kassa ökat med 140 procent, enligt Stefan Carlén.

– Det är klart att det är en enorm prisökning. Att som nationalekonomen Anders Borg säga att detta inte har någon betydelse borde göra att han blir av med sin titel, säger Stefan Carlén om finansministern.

Han fortsätter med att lista försämringar i a-kassa och socialförsäkringar, liksom att beskriva skattepolitiken: De försvagar de omfördelande skatteeffekterna, vilket gör att viktiga skattebaser eroderar och grunden för välfärden långsiktigt försvinner. Det är samma för inkomstskatt, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt – hela tiden får de tio rikaste procenten enormt mycket pengar, och vad ska de göra för dem? Jo, köpa billiga privata tjänster.

– Skatterna är sänkta med 75 miljarder – vilken enorm sänkning på bara ett år! säger Stefan Carlén.

På en åhörarstol sjunker en kvinna ihop, armbågen mot knät och handen i pannan.

– Jag blir så upprörd, säger hon och suckar djupt.

Läs också: artikeln "Regeringen avfärdar tesen som mytbildning", 28/9 2007

Läs också: artikeln "Sämre tider väntar lågavlönade", 28/9 2007