Seminaret "Ett annat Sverige" äger rum lördagen den 29 klockan 13 (lokal meddelas senare).

Medverkande Susanna Alakoski, Joakim Palme och Lena Sundström.

Samtalsledare Bengt Göransson.

Skriv ett e-postbrev till kulturredaktören