Män som förlorar jobbet efter en nedläggning tjänar på att flytta. Deras inkomst ökar. Men för kvinnorna är situationen en annan.

Nationalekonomen Anders Boman vid Handelshögskolan i Göteborg har följt personer som blivit av med sitt jobb efter en nedläggning eller stor personalneddragning. Han har hängt med dem i tio år för att se hur inkomsterna påverkas om de väljer att flytta till en annan ort i Sverige.

Skillnaderna mellan olika grupper är stora.

– Det lönar sig för män att flytta, konstaterar Anders Boman.

– De tycks flytta till områden med bättre möjligheter än om de stannat kvar. Men för kvinnorna får flytten negativa effekter på inkomsten.

Motstridiga bilder
Han medger att han inte är helt säker på förklaringen till könens olika öden:

– En gammal teori är att kvinnorna flyttar med sina män. Men detta motsägs till viss del av att flytten får en negativ effekt på inkomsten även för ogifta kvinnor, även om den är något mindre.

– Det kan vara olika värderingar som ligger bakom, spekulerar Anders Boman. Män flyttar för att få ett bättre jobb, medan andra faktorer ligger bakom kvinnornas flytt.

Hans undersökning visar att män dessutom är mer benägna än kvinnor att flytta efter att de blivit av med jobbet. De första åren efter flytten är männens inkomster inte högre jämfört med män som valt att bo kvar. Men efter några år drar de som flyttat ifrån och tjänar mer. Kvinnor som flyttar har lägre inkomster än dem som blir kvar fortfarande tio år efter att flyttlasset gick.

Nya tider
Studien är gjord på alla personer i Sverige som drabbades av nedläggningar eller personalnedskärningar under åren 1987 och 1988. Anders Boman tror att mönstret kan se lite annorlunda ut för dem som drabbas av motsvarande beslut i dag.

– Det går att spekulera i. Skillnaderna mellan könen kan ha blivit mindre i och med att samhället blivit allmänt mera jämställt.
Dessutom kan internet leda till att de som flyttar upplever en snabbare positiv effekt, eftersom det kan vara lättare att hitta jobb redan innan flyttlasset går, säger Anders Boman.

Läs också: artikeln "Hon väntar på nästa nedskärning", 24/9 2007