Sedan förra helgen råder skarpt läge i Detroit. Kollektivavtalen med de tre amerikanska biltillverkarna General Motors, Ford och Chrysler har gått ut.

180.000 arbetare, och mer än en halv miljon pensionerade tidigare anställda med makar, berörs av förhandlingarna. Avtalsrundan anses vara den viktigaste på decennier. Framtiden för den krisdrabbade amerikanska bilindustrin står på spel. Bilarbetarfacket, United Auto Workers, har utsett den största av de tre tillverkarna, General Motors, till måltavla för strejkerna. Avtalen med de två andra har förlängts i väntan på att förhandlingarna med GM blir klara.

Medan samtalen pågår förbereds konfliktåtgärder som kan träda i kraft med kort varsel, även om många bedömare tror att biljättens kärva ekonomiska läge gör att facket drar sig för strejkvapnet. I centrum för förhandlingarna står inrättandet av fackligt kontrollerade fonder, som ska ta över ansvaret för sjukvårdsförsäkringar till pensionerade anställda.

Framtida förpliktelser
Fonderna är ett krav från arbetsgivarna, som vill bli av med sina enorma kostnader för sjukvård till pensionärer. I General Motors fall rör det sig om framtida, delvis ofinansierade, förpliktelser på över 50 miljarder dollar, motsvarande 330 miljarder svenska kronor.

De nya fonderna ska finansieras genom en engångsutbetalning från biltillverkarna. Bilarbetarfackets ledning uppges ha accepterat idén, men parterna har svårt att komma överens om detaljerna. Storleken på arbetsgivarnas insättning är en stötesten.
Fonden kommer att vara underfinansierad från starten. Facket kräver minst 70 procents finansiering, men så högt har General Motors inte velat gå. Dessutom vill ha facket ha löften från biljätten om att skjuta till pengar om fonden skulle hamna på obestånd.
Garantier om bevarade arbetstillfällen i USA är ett annat fackligt motkrav.

Nära knutet till ekonomin
De fackligt kontrollerade fonderna skulle skydda pensionerade anställdas sjukvårdsförsäkringar om någon av biltillverkarna går i konkurs. Dessutom skulle fonderna göra bilarbetarfacket till en storspelare på finansmarknaden. Risken för facket är att försäkringsvillkoren måste ändras om fondernas ekonomi försämras.

– Om sjukvårdskostnaderna skenar iväg och aktiemarknaden kraschar skulle det bli jättestora problem, säger Harley Shaiken, professor i arbetsmarknadsekonomi.

Inom bilarbetarfacket finns en organiserad intern opposition som redan avvisat idén om fackligt kontrollerade sjukvårdsfonder.
Ett framförhandlat kollektivavtal måste vinna stöd bland en majoritet av arbetarna på General Motors innan det träder i kraft.

FAKTA:
Fackligt kontrollerade sjukvårdsförsäkringsfonder har dykt upp den amerikanska arbetsmarknaden under senare år. Inom industrin har det blivit en väg för arbetsgivarna att göra sig av med dyrbara löften om sjukvårdsförsäkringar. I praktiken innebär fonderna en övergång från förmånsbestämda till premiebestämda sjukvårdsförsäkringar.